iklan komersil

dewan pemuda pas kawasan ipoh timur 08013010068528 bank islam malaysia berhad

DEWAN PEMUDA PAS KAWASAN IPOH TIMUR 08013010068528 bank islam malaysia berhad

Selasa, Jun 22, 2010

Jamaah Ikhwanul Muslimin bukan semata-mata Jamaah mushaf Al Quran dan pedang.

Sambungan dari kuliah perkaderan yang dipetik dari Kitab Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin. Bahagian ke 2 dalam tajuk DAKWAH IKHWANUL MUSLIMIN, DAKWAH ABAD EMPAT BELAS HIJRIYAH.

Kita akan membina diri, sehingga setiap kita menjadi seorang muslim sejati. Kita akan membina rumah tangga - rumah tangga kaum muslimin menuju terbangunnya rumah tangga yang Islami. Setelah itu, kita akan menempa bangsa kita menjadi bangsa yang muslim, yang tertegak di dalamnya kehidupan masyarakat yang islami. Kita akan meniti langkah-langkah yang sudah pasti, dari awal hingga akhir perjalanan. Kita akan mencapai sasaran yang telah digariskan Allah bagi kita, bukan yang kita paksakan untuk diri kita. Allah tidak menghendaki kecuali menyempurnakan cahaya-Nya, meskipun orangorang
kafir tidak menyukainya.

Untuk itu, kita telah mempersiapkan keimanan yang tidak mungkin goyah, amal yang berterusan, thiqah (kepercayaan) kepada Allah yang tidak akan melemah, dan jiwa-jiwa yang merindukan pertemuan dengan Allah dalam keadaan syahid di jalan-Nya.

Jadikanlah itu semua sebagai landasan dan hakikat dari politik dalaman dan luaran kita, kerana sesungguhnya dengan begitu kita akan bertumpu kepada Islam. Kita pun akan mengetahui bahawa sesungguhnya memisahkan agama dari politik itu bukan dari ajaran Islam. Pemisahan itu tidak pernah diambil peduli oleh kaum muslimin yang jujur dalam beragama dan faham akan ruh ajarannya. Oleh kerana itu, hendaklah pergi sahaja dari kami siapa saja yang ingin memalingkan kami dari manhaj ini, kerana sesungguhnya mereka adalah musuh Islam, atau orangorang Islam yang bodoh terhadap ajarannya. Tidak ada yang ingin memalingkan kami darinya kecuali salah satu di antara keduanya.

Wahai pemuda!
Adalah kesalahan besar bagi mereka yang menduga bahawa jamaah Ikhwanul Muslimin adalah Jamaah Darwis, di mana para pengikutnya membatasi diri dalam wilayah sempit dari pemahaman masalah ibadah. Seluruh penumpuan gerak kerja mereka adalah solat, puasa, zikir, dan tasbih. Kaum muslimin pada suatu masa terdahulu tidak pernah mengenali dan mengimani Islam dengan pemahaman seperti ini. Akan tetapi, mereka meyakini Islam sebagai akidah dan ibadah, negara dan kewarganegaraan, akhlak dan material, budaya dan undang-undang, serta toleransi dan kekuatan. Mereka meyakini Islam sebagai sistem dan cara hidup yang melingkupi seluruh aspek kehidupan, mengatur perkara dunia sebagaimana dia mengatur perkara akhirat. Mereka yakin bahawa Islam adalah sistem hidup seharian sekaligus kerohanian. Islam menurut mereka adalah agama dan daulah, mushaf Al Quran dan pedang.

Dengan pemahamana seperti itu, mereka tidak melupakan perkara ibadah dan tidak alpa dari menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap Raab-Nya. Mereka berusaha untuk ihsan dalam solat, tilawah Al-Qur'an, berzikir kepada-Nya sebagaimana yang telah diajarkan kepada mereka tanpa ditambah atau dikurangi, tidak dibuat-buat, dan tidak pula disusahkan. Mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang sabda Rasulullah saw.,
إن هذا الدين هو قوي ، ولكن بلطف ثم أدخل

" Sesungguhnya agama ini kukuh, maka masukilah ia dengan lemah lembut…"

Namun demikian, mereka tetap tidak ketinggalan mengambil bahagian dari dunia dengan tidak mempengaruhi pencapaian keberhasilan akhiratnya. Mereka memahami firman Allah,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ.... ﴿٣٢﴾
"Katakanlah (wahai Muhammad): "Siapakah yang (berani) mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkanNya untuk hamba-hambaNya dan demikian juga benda-benda yang baik lagi halal dari rezeki yang dikurniakanNya?...." (Al A'araf : 32)

Akan bersambung dalam tajuk yang sama pada siri kuliah akan datang ....